Fraråder fastleger å koble seg til IT-nett

Etter planen skal det nasjonale helsenettet åpnes i september. Nasjonalt helsenett har vært et av hovedsatsningsområdene i helsemyndighetenes plan for utvikling av IT-tjenester i helsesektoren.
26. august møtes Helsedepartementet og Legeforeningen for å diskutere fordeling av kostnader.

- Vi fraråder fastlegene å knytte seg til helsenettet før vi har fått en avklaring på kostnadsfordelingen, sier leder av Alment praktiserende lægers forening (Aplf), Kjell Maartmann-Moe.

Femsifret beløp

Ifølge bladet Computerworld, viser beregninger som Sosial- og helsedirektoratet har gjort, at det i første driftsår vil koste l38 millioner kroner for de 1 840 legekontorene i landet å kople seg til nettet.

For hvert enkelt legekontor, vil kostnadene nå et femsifret beløp per år: 25 000 kroner for oppkopling, 35 000 kroner i driftskostnader, 15 000 kroner for integrasjon mot legenes elektroniske pasientjournal.

Urimelig kostnadsdeling

Maartmann-Moe synes det er urimelig at den enkelte lege skal belastes tilkopling.
- Det er i hovedsak det offentlige, i mindre grad legene som vil ha glede av velfungerende elektronisk kommunikasjon. Det er rimelig at den som får den største gevinsten av elektronisk kommunikasjon, også bærer brorparten av kostnadene, mener Maartmann-Moe.
- Betyr det at du er åpen for at legene kan betale noe?
- Vi skal diskutere kostnadsfordelingen med helsemyndighetene, og jeg regner med en god dialog. Alle parter er opptatt av å komme frem til en god løsning, svarer Maartmann-Moe.

- Sparer tid og penger

Ekspedisjonssjef Andreas Diesen i Helsedepartementet, sier til Computerworld at det er rimelig at legene betaler kostnader ved tilkopling til helsenettet. Diesen hevder at leger vil spare tid og penger ved å benytte seg av de elektroniske tjenestene som det legges opp til på helsenettet. Han viser til at fastlegene får et driftstilskudd på minst 300 000 kroner årlig, og at noe av dette kan brukes til oppkopling til helsenettet.

Aplf-lederen mener at systemet langt fra er ferdig utviklet, og at prisen ikke står i forhold til hva man får igjen:
- Sikker oppkopling til nasjonalt helsenett, tilgang til Norsk Elektronisk Legehåndbok og overføring av klinisk, kjemiske laboratoriesvar som de fleste har hatt i 10-20 år. Noen steder gir tilkopling tilgang til elektroniske epikriser av svært varierende kvalitet som påfører oss merarbeid og kostnader i forhold til epikriser på papir, påstår Aplf-lederen.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media