Fallende vaksinasjonsdekning øker faren for meslingeutbrudd

For første gang siden MMR-vaksinen ble innført i Norge i 1983, har vaksinasjonsdekningen krøpet under 90 %. Ideelt skal dekningen være 95 % for å hindre sykdomsspredning, men ferske tall
fra Nasjonalt folkehelseinstitutt viser at vaksinasjonsdekningen mot meslinger, kusma og røde hunder (MMR) er et godt stykke unna dette målet.

Små marginer, store konsekvenser

I 2002 hadde ca. 89 % av alle norske barn i toårsalderen fått MMR-vaksinen, som gis rutinemessig ved 15-månedersalderen. Tidligere har dekningsgraden bestandig vært høyere enn 90 % for denne aldersgruppen.
Selv om prosentmarginene er små, kan konsekvensene bli store, advarer Folkehelseinstituttet:
- Hvis dagens trend vedvarer og MMR-dekningen fortsetter å være under 90 % i flere år fremover, vil vi få flere tilfeller og eventuelt også utbrudd av meslinger i Norge, konstaterer avdelingsdirektør Hanne Nøkleby ved Avdeling for vaksinasjon og immunitet ved Folkehelseinstituttet.

Økt forekomst i Storbritannia

Det er nettopp det som nå skjer i Storbritannia. Denne uken rapporterer både Nature og Science om økende forekomst av meslinger på de britiske øyer, der vaksinasjonsdekningen for MMR har dalt fra 91 % i 1998 til under 85 % i fjor. I enkelte deler av London er det registrert en dekning helt nede på 64 %.

Ikke holdepunkter for autisme

Meslinger er en svært smittsom barnesykdom som skyldes morbillivirus, og kan føre til alvorlige følgetilstander som pneumoni og encephalitt.

Britiske helsemyndigheter sier at den fallende dekningsgraden skylde økt frykt i befolkningen pga. medieoppmerksomheten rundt de antatte helsefarene knyttet til MMR-vaksinering. I første rekke gjelder det spekulasjonen om at vaksinering er assosiert med økt risiko for autisme. Denne spekulasjonen ble fremført i en artikkel i Lancet i 1998, men er senere blitt kraftig tilbakevist på faglig, dokumentert grunnlag. Likevel har dekningsgraden for MMR rast suksessivt de siste fem årene i Storbritannia.

- Det er ingen vitenskapelige holdepunkter for at MMR-vaksinering kan utløse autisme, sier Hanne Nøkleby, som mener at skrekkoppslag i medier også er grunnen til at vaksinasjonsdekningen har gått ned i Norge.

De siste 20 årene har det vært 0-5 tilfeller av meslinger per år her i landet. I samme tidsrom har vaksinasjonsdekningen ligget mellom 90 % og 95 %, med et snitt på 92-93 %.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media