Beskytter soling mot multippel sklerose?

Forskerne mener at for lav eksponering for solens ultrafiolette (UV) solstråler i barne- og ungdomsårene kan være en årsak til at noen mennesker får multippel sklerose. Dette er også en mulig forklaring på sykdommens utbredelse i Tasmania, som ligger svært langt mot sør.

Spurt om soling

I en case control-studie publisert i BMJ ble 136 multippel sklerose-pasienter og 272 friske kontrollpersoner i Tasmania intervjuet om soling og undersøkt med spesialiserte hudtester.

Det viste seg at høy grad av soleksponering i 6-15-årsalder var assosiert med over 30 % reduksjon i risikoen for å få multippel sklerose. Høy grad av soleksponering innebar i praksis at folk oppholdt seg i solen i 2-3 timer per dag på sommerstid. En minst like overbevisende effekt ble påvist for soleksponering i vinterhalvåret.

UV-effekt

Det ble også avdekket en omvendt dose-respons-effekt mellom solindusert hudskade og multippel sklerose. Ettersom solskader er et objektivt tegn på tidligere soleksponering, kan denne observasjonen bety at sollysets UV-stråler har en beskyttende effekt mot sykdomsutviklingen, mener forfatterne bak studien. I så fall kan utilstrekkelig soleksponering i ung alder medvirke til at sykdommen oppstår.

Dette kan være med på å forklare hvorfor sykdommen er mer utbredt i geografiske strøk som er lokalisert til høye breddegrader. Tasmania, som har en multippel sklerose-prevalens på 75,6 per 100 000 innbyggere, er et eksempel på akkurat det. Også de nordiske landene har en høy forekomst av multippel sklerose.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media