Anders Jahre-pris til norsk hjerneforsker

Banebrytende studier av hvordan nervecellenes impulsaktivitet bestemmer utvikling og funksjon av hjerne og muskler ligger bak tildelingen.

- Tildelingen er både hyggelig og uventet. For meg var det uventet fordi jeg hadde trodd prisen ville gå til en person som har vært mer synlig enn meg, sier Lømo til universitetsavisen Uniforum. Anders Jahres store medisinske pris deles ut i oktober i år.

Første nordmann siden 1997

Anders Jahres store medisinske pris regnes som den største og viktigste prisen for nordiske forskere nest etter nobelprisen i medisin. Terje Lømo er den første nordmannen som mottar hedersbevisningen siden Liv Kristin Hatle ved Linköpings universitet fikk den i 1997. Forrige gang hovedprisen gikk til en forsker ansatt ved et norsk universitet var i 1989, da professor Alexander Pihl ved Universitetet i Oslo delte den med professor Albert de la Chapelle ved Universitetet i Helsingfors.

Åpnet nytt felt i hjerneforskningen

Under forskingsarbeidet oppdaget Lømo at kortvarig aktivering av funksjonelle koblinger (synapser) mellom nerveceller i hjernen fører til økt effektivitet i disse koblingene. Forsterkingen kan vare i flere uker. Dette viser at dess mer du bruker hjernen, dess mer effektiv blir den. Juryen for Anders Jahres medisinske priser peker på at funnet har åpnet et nytt felt i hjerneforskningen. Forsterkingsprosessen som Lømo har oppdaget, er internasjonalt regnet som den beste modellen for læring og minne.

Egenskaper styrer aktivitet

Terje Lømo er ansatt ved Fysiologisk institutt ved Det medisinske fakultetet i Oslo. Den siste tiden har han studert nervecellenes kobling til tverrstripet muskulatur og avdekket faktorer som bestemmer muskelcellenes egenskaper. Funnene viser at disse egenskapene langt på vei styres av muskelcellenes egen aktivitet og aktivitetsmønster.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media