Vegetardiett mot høyt kolesterol?

Det kommer frem i liten enmåneds studie, publisert i siste nummer av JAMA.

46 personer deltok i studien. 16 spiste vegetardietten, 16 spiste en annen fettfattig diett, mens de resterende 14 spiste den fettfattige dietten og tok 20 mg lovastatin hver dag.

Samme effekt

Gruppen som spiste vegetardietten hadde en gjennomsnittelig reduksjon i LDL-kolesterolet på 28,6 %. Omtrent samme reduksjon ble registrert i gruppen som kombinerte fettfattig diett og medikamenter (30,9 %). Gruppen som kun spiste fettfattig mat hadde til sammenlikning en reduksjon i LDL-kolesterolet på kun 8 %.
Vegetardiettgruppen og kombinasjonsgruppen hadde også omtrent samme reduksjon i C-reaktive proteiner, et protein som i store mengder kan øke risikoen for hjertesykdom. Å spise bare fettfattig diett gav ikke samme reduksjon i C-reaktive proteiner.

Fullverdig alternativ?

Forskerne bak studien mener resultatene er så oppløftende at en videre utvikling og testing av vegetardietten kan bety et fullverdig alternativ til medisinering for å senke kolesterolet.
- Vegetardietten var forhåndsinnpakket og levert til pasienten. Hvor vidt en slik diett vil fungere utenfor studien er uklart, påpeker imidlertid James Anderson i en leder i samme nummer av JAMA.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media