Tenåringsaborter har gått ned

De siste årene har andelen svangerskapsavbrudd blant tenåringer gått jevnt og trutt nedover, og den er nå lavere enn noen gang siden lov om selvbestemt abort ble innført i 1979.

I 2002 ble det registrert 16,9 svangerskapsavbrudd per 1 000 kvinner i alderen 15-19 år, viser oppdaterte tall fra Statistisk sentralbyrå. To år tidligere var abortraten i overkant av 20 per 1 000 tenåringsjenter. Riktig nok har abortraten gått i bølger i en årrekke, men den har aldri vært så lav som nå.

Fylkesvise forskjeller

Finnmark var fylket som hadde flest tenåringsaborter i fjor, mens Vest-Agder og Rogaland hadde den laveste hyppigheten. Nivået i disse to fylkene var bare det halve av hva som ble registrert i Nord-Norge.

Nedgangen i abortraten blant tenåringer har vært sterkest i Oslo, som tidligere hadde de høyeste tallene i denne gruppen.

Oslo topper totalt

Ser man på abortraten blant kvinner i alle aldre, er det Oslo som topper statistikken. Her ble det i fjor registrert 17,2 svangerskapsavbrudd per 1 000 kvinner i alderen 15-49 år, mot 12,7 for hele landet. Troms og Finnmark hadde også høy aborthyppighet, mens de laveste tallene ble målt i Agderfylkene.

I 2002 ble det fremsatt vel 15 000 begjæringer om svangerskapsavbrudd i Norge. Av disse førte vel 13 500 til abortinngrep.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media