Tematiske samlesider på Internett

Velg Tema fra den horisontale menyen på nettsiden. Bak dette valget vil du finne en oversikt over avsluttede eller pågående temaserier fra Tidsskriftet i 2003, og lenker til artiklene som er publisert i seriene.

Per i dag finner du temaserier om epilepsi, tuberkulose, fra forskning til hverdagsmedisin og alkohol på nett. Det er også publisert en oversikt over temaserier som er under utarbeiding.

Kommentarer

(0)
Denne artikkelen ble publisert for mer enn 12 måneder siden, og vi har derfor stengt for nye kommentarer.