Rekordbeløp utbetalt i pasientskadeerstatninger

Dette viser ferske tall fra Norsk Pasientskadeerstatning (NPE). Noe av bakgrunnen for økninger er at NPE i løpet av perioden har hatt kortere saksbehandlingstid og dermed behandlet flere saker.

Raskere saksbehandling

Over halvparten av beløpet er utbetalt til pasienter med fødselsskader (26 %), skader på muskel og skjelett (23 %) og kreftpasienter (9 %). Den høye utbetalingen skyldes at det er avviklet flere saker enn tidligere. Det er behandlet 1 539 nye saker i løpet av første halvår og 33 % av pasientene har fått innvilget krav om erstatning.

Færre erstatningskrav

Ny pasientskadelov trådte i kraft fra årsskiftet, og åpnet for at pasienter i hele offentlig sektor kan søke erstatning i NPE. Det var forventet en viss økning i antallet krav om erstatning etter at ny lov trådte i kraft, men tallene så langt viser at det motsatte har skjedd, melder NPE. Hittil i år har 1 072 pasienter krevd erstatning, mot 1 358 første halvår 2002. I denne perioden i fjor krevde 198 pasienter erstatning etter bruk av munnpenselen Dent-O-Sept. Når disse sakene holdes utenfor, er nedgangen likevel på 8 %.

Inntrykk av ikke å nå frem

– Noe av nedgangen kan skyldes at pasientombudene i økende grad bidrar til å sile saker, blant annet saker der skaden ikke skyldes behandlingssvikt, der det er ikke er et økonomisk tap eller skaden ikke er av omfattende og varig karakter, sier Erling B. Breivik, direktør i NPE.
Men han ser også at det er en mulighet for at pasienter ikke melder sitt krav, fordi det gjennom media det siste året er skapt et inntrykk av at pasientene ikke når frem i NPE.
– I den grad det er riktig, så gir det grunn til bekymring, sier Breivik.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media