Pilleforbruk mot nye høyder

Kraftig økning i forekomst av type 2-diabetes og intensivering av behandlingen av sykdommen, er årsaken til at salgstallene for legemidler mot diabetes økte med godt og vel 13 % i 2002, melder Nasjonalt folkehelseinstitutt. Fra 1995-2002 økte antall solgte doser av legemidler til behandling av diabetes med 80 %. Veksten i salget av tablettpreparater til behandling av type 2-diabetes har økt med over 130 % i denne perioden.

Beroligende midler

Forbruket av medikamenter mot diabetes og fedme, p-piller, angrepiller, potensmidler, sovemedisiner og røykeavvenningsprodukter har også økt betydelig. Salgstallene tilsier at 5,5 % av befolkningen daglig brukte beroligende midler eller sovemidler i fjor. Det betyr det samme som at hver og en av oss brukte slike midler i 20 dager i løpet av året. På salgstoppen ligger likevel kolesterolsenkende midler, medisiner mot astma, depresjon og høyt blodtrykk. Salg av legemidler brukt til behandling av hjerte-/karsykdommer økte med 11,5 % i 2002. Salget av kolesterolsenkende milder økte med 20 %.

Nye legemidler gir økt salg

Salget av legemidler med markedsføringstillatelse økte med 13,2 % fra 2001 til 2002, en volumvekst som ligger godt over de foregående to år. Totalt har salget økt med 126 % de siste tiårsperioden. Målt i definerte døgndoser har volumveksten vært på nesten 60 %.
I følge Folkehelseinstituttet skyldes det økende forbruket tilvekst av nye legemidler og økt fokus på forebyggende legemiddelbehandling. For enkelte legemidler er forbruksøkningen i samsvar med anbefalinger fra helsemyndigheter og fagfolk, med basis i nye forskningsresultater. Det faktum at en stadig større andel av befolkningen er over 45år, spiller også inn.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media