Pilleforbruk mot nye høyder

Kraftig økning i forekomst av type 2-diabetes og intensivering av behandlingen av sykdommen, er årsaken til at salgstallene for legemidler mot diabetes økte med godt og vel 13 % i 2002, melder Nasjonalt folkehelseinstitutt. Fra 1995-2002 økte antall solgte doser av legemidler til behandling av diabetes med 80 %. Veksten i salget av tablettpreparater til behandling av type 2-diabetes har økt med over 130 % i denne perioden.

Beroligende midler

Forbruket av medikamenter mot diabetes og fedme, p-piller, angrepiller, potensmidler, sovemedisiner og røykeavvenningsprodukter har også økt betydelig. Salgstallene tilsier at 5,5 % av befolkningen daglig brukte beroligende midler eller sovemidler i fjor. Det betyr det samme som at hver og en av oss brukte slike midler i 20 dager i løpet av året. På salgstoppen ligger likevel kolesterolsenkende midler, medisiner mot astma, depresjon og høyt blodtrykk. Salg av legemidler brukt til behandling av hjerte-/karsykdommer økte med 11,5 % i 2002. Salget av kolesterolsenkende milder økte med 20 %.

Nye legemidler gir økt salg

Salget av legemidler med markedsføringstillatelse økte med 13,2 % fra 2001 til 2002, en volumvekst som ligger godt over de foregående to år. Totalt har salget økt med 126 % de siste tiårsperioden. Målt i definerte døgndoser har volumveksten vært på nesten 60 %.
I følge Folkehelseinstituttet skyldes det økende forbruket tilvekst av nye legemidler og økt fokus på forebyggende legemiddelbehandling. For enkelte legemidler er forbruksøkningen i samsvar med anbefalinger fra helsemyndigheter og fagfolk, med basis i nye forskningsresultater. Det faktum at en stadig større andel av befolkningen er over 45år, spiller også inn.

Kommentarer

(0)
Denne artikkelen ble publisert for mer enn 12 måneder siden, og vi har derfor stengt for nye kommentarer.