Ny strategi for kreftomsorg

Aarseth er tidligere president i Legeforeningen og nå avdelingsdirektør i Sosial- og helsedirektoratet. Gruppen han skal lede er opprettet av helseministeren i samarbeid med Den Norske Kreftforening. En rapport med forslag til nasjonal strategi for arbeid innenfor kreftomsorgen skal leveres innen juni 2004.

Integrere tiltak

Når Nasjonal Kreftplan (1998-2003) sluttføres i løpet av 2003, skal arbeidet konsentreres om å integrere tiltakene i det ordinære helsetilbudet. Det nye utvalget skal formulere et felles verdigrunnlag om livshjelp og lindring, utrede behovet for forskning og behandling og se på hvordan tiltak for å bedre folkehelsen kan gi resultater i kreftstatistikken.

Bred kompetanse

Arbeidsgruppen består av:

- Avdelingsdirektør Hans Petter Aarseth, Sosial- og helsedirektoratet (leder)
- Fagdirektør Bjørn Erikstein, Helse Sør RHF
- Generalsekretær Anne Lise Ryel, Den Norske Kreftforening
- Avdelingsleder Jarle Norstein, Kreftregisteret
- Rådmann Nils Hagen, Kommunenes Sentralforbund
- Rådgiver Cis Pedersen, Sosial- og helsedirektoratet
- Rådgiver Nina Brøyn, Helsedepartementet
- Overlege Ole Nome, Gjøvik sykehus/Den Norske Kreftforening (sekretær)

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media