NSAID-preparater for å forebygge Alzheimer?

Det finnes få behandlingsalternativ for mennesker med Alzheimers sykdom, og den senere tiden er fokus rettet mer mot forebygging. Observasjonsstudier har antydet at NSAID-preparater kan beskytte mot Alzheimers sykdom, men resultatene har vært inkonsistente. En metaanalyse publisert i dagens utgave av BMJ går lenger i å fastslå NSAID-midlenes forebyggende effekt.

Varighet har betydning

NSAID-preparater gir en viss beskyttelse mot Alzheimers sykdom, og effekten er større jo lenger preparatene blir brukt. Dette er konklusjonen i analysen som er basert på 15 studier publisert mellom 1996 og 2002, om NSAID-preparaters virkning som forebyggende middel. For å kvantifisere risikoen for Alzheimers sykdom blant henholdsvis NSAID- og aspirinbrukere, og å finne ut hvilken betydning behandlingsvarigheten hadde, gjennomførte forfatterne tre separate analyser.

Fortsatt usikkerhet

Aspirin kan også ha en effekt, mener forfatterne, men resultatene var ikke signifikante. De påpeker også at det fortsatt hersker usikkerhet rund anbefalt dose, varighet på behandlingen og gevinsten av bruk av ikke-steroide antiinflammatoriske midler i forebyggingen av Alzheimers sykdom.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media