Norsk president i europeisk revmatologiorganisasjon

Tore Kristian Kvien

Utnevnelsen innebærer at han om to år automatisk blir organisasjonens president i European League Against Rheumatism (EULAR). Kvien er avdelingssjef ved revmatologisk avdeling, Diakonhjemmet Sykehus i Oslo.

Fremskritt

I Norge lider 300 000 mennesker av en eller annen form for revmatisk sykdom. De siste årene har det skjedd store fremskritt i behandlingen av revmatiske sykdommer. Det gjelder særlig leddgikt og beslektede sykdommer med betennelser i ledd.

Årets kongress i Portugal i juni bidro med sine 8 000 deltakere og 1 200 vitenskapelige presentasjoner til å gjøre ny kunnskap om sykdommenes årsaksforhold, diagnostikk og behandling kjent for fagfolk og pasienter fra mer enn 100 deltakerland.

Ulike aktiviteter og tiltak

Den europeiske revmatologiorganisasjonen består av vitenskapelige medlemsorganisasjoner fra 41 land og pasientorganisasjoner fra 29 land. Organisasjonen ble dannet i 1947 og har som formål å stimulere og støtte forskning, forebygging, behandling og rehabilitering av revmatiske sykdommer.

Organisasjonen står bak en rekke aktiviteter og tiltak, slik som den årlige europeiske revmatologikongressen, ulike kurs og seminarer og utgivelsen av et internasjonalt revmatologisk fagtidsskrift.

Les mer om EULAR på www.eular.org

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media