Midler til demensforskning

Prisen på 50 000 kroner skal deles ut under Demensdagene 2003 i desember. Prisen går til et forsknings-/utviklingsprosjekt innen medisin, samfunnsmedisin eller sykepleievitenskap og må omhandle demenssykdommer eller personer med demens eller deres pårørende. Det er et krav at resultatene har nyhetsverdi og erfaringer fra et eventuelt utviklingsarbeid må kunne generaliseres.

Prosjektet kan ikke være eldre enn fire år for å komme med i vurderingen. Resultatene kan være publisert eller upublisert. Eventuelle publikasjoner vedlegges søknaden som skal inneholde en beskrivelse av metoder som er brukt, resultater og hvilken betydning resultatene kan ha.

Sendes til Leon Jarners Minnefond, ved Cissy Schick, Bogstadveien 47, 0366 Oslo innen 1. oktober 2003.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media