Mer multiresistent tuberkulose i Norge

I 2002 ble det påvist multiresistens hos sju av 192 pasienter som hadde oppvekst av tuberkulosebasiller i mikrobiologisk prøvemateriale. Dette er det høyeste antall meldte tilfeller av multiresistent tuberkulose i Norge noen gang, viser tall fra Nasjonalt folkehelseinstitutt.

Bekymringsfullt

I årene 1997-98 ble det meldt om to tilfeller av multiresistens, i 1999 var det tre tilfeller, i 2000 fire og 2001 fem tilfeller. I denne perioden har det totale antall tilfeller av tuberkulose i Norge vært stabilt på mellom 250 og 300 per år. Selv om det er mer multiresistens enn før, er økningen langt fra dramatisk, ifølge Folkehelseinstituttet.

- Tallene er for små til at vi kan snakke om en dramatisk utvikling. Utviklingen må imidlertid betegnes som bekymringsfull, sier Brita Askeland Winje ved avdeling for infeksjonsovervåking ved Nasjonalt folkehelseinstitutt.

- Globalt sett er multiresistens et stort problem, og da må også vi i Norge regne med å bære en del av byrden, legger hun til.

Innvandrerpasienter

Definisjonen på multiresistens er at tuberkulosebasillene er resistente mot både isoniazid og rifampicin, to av de fire hovedmedikamentene som benyttes i behandlingen av tuberkulose. De øvrige medikamentene er pyrazinamid og etambutol.

Resistens mot isoniazid er mest vanlig, og ble i fjor påvist i til sammen 22 av de 192 mikrobiologiske isolatene der det var oppvekst av tuberkulosebasiller.

Pasienter med asiatisk og afrikansk bakgrunn utgjorde 19 av de 22 tilfellene av isoniazidresistens, og seks av de sju tilfellene med kombinert isoniazid- og rifampicinresistens, altså multiresistens.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media