Lov om biobanker fra 1. juli

Med loven innføres blant annet en meldeplikt ved opprettelse av biobanker.
Helsedepartementet har laget et rundskriv med veiledende merknader til hver enkelt bestemmelse.Melding og etisk vurdering
Myndighetenes mål er at loven skal sikre etisk forsvarlig håndtering av materialet i biobanker, og sikre at biobanker blir utnyttet til individets og samfunnets beste. Loven gir vilkår for opprettelse og nedleggelse av biobanker og nærmere bestemmelser om organisering av biobanker og utnyttelse av biobankmateriale.
Helsedepartementet skal ha melding når det skal opprettes nye biobanker. Før forskningsbiobanker kan etableres, skal en regional komité for medisinsk forskningsetikk uttale seg før departementet godkjenner opprettelsen.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media