Lettere å takle død etter eutanasi?

Det viser en studie fra Nederland publisert i dagens utgave av BMJ.

Færre reaksjoner

Etterlatte etter kreftpasienter som dør etter dødshjelp har færre sorgsymptomer og post-traumatiske stressreaksjoner enn etterlatte etter kreftpasienter som dør en naturlig død, ifølge den nederlandske studien. Den er en av flere studier om dødshjelp publisert i dagens utgave av BMJ.

De nederlandske forskerne har undersøkt 189 familiemedlemmer og venner av terminalt syke kreftpasienter som døde som følge av eutanasi og 316 familiemedlemmer og venner av kreftpasienter som døde en naturlig død i perioden 1992 til 1999.

Snakker lettere om døden

Forskjellene forskerne fant mellom gruppene i måten å takle sorgen på, var uavhengig av andre risikofaktorer. Forklaringer på forskjellene kan være at familiemedlemmer og venner av pasienter som dør etter eutanasi har bedre muligheter for å ta farvel, er mer forberedte og har lettere for å snakke om døden, tror forskerne. De påpeker at resultatene fra studien ikke må tolkes som en appell for eutanasi, men som en appell for samme omsorgsnivå og åpenhet for alle pasienter som er dødende.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media