Krafttak for klinisk forskning i Midt-Norge

Det medisinske fakultet ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) og Helse Midt-Norge samarbeider om en storsatsing på pasientnær klinisk forskning. Helse Midt-Norge har stilt forskningsmidler til rådighet innen områder som trenger ekstra innsats. Ideen er at forskning i dag gir god pasientbehandling i morgen.

Flest leger

Omkring 130 stipendsøknader kom inn fra foretakene i regionen. Stipendene er fordelt på alle helseforetakene i Helse Midt-Norge og har en varighet på 3-4 år. Stipendene er i hovedsak tildelt leger, men også andre fagfolk har fått midler. En arbeidsgruppe bestående av nestlederne ved fakultetets institutter og tre regionale representanter har vurdert søknadene.

Disse får fireårige doktorgradsstipend

 • Rigmor Myran, pasientnær klinisk forskning, Institutt for nevromedisin
 • Bjørn Karlsson, medisinsk teknologi, Institutt for kreftforskning og molekylær medisin
 • Ingeborg Smidesang, Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag, Institutt for samfunnsmedisin
 • Toril Skansen, rehabilitering, Institutt for nevromedisin
 • Sigrid Bjørnelv, psykiatri, Levanger, Institutt for nevromedisin
 • Halvard Nilsen, rehabilitering, Ålesund, Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk
 • Marianne Klokk Fremstad, psykiatri, Ålesund, Institutt for nevromedisin
 • Elin Tollefsen, Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag, Institutt for samfunnsmedisin
 • Lise Løvset, psykiatri/HMS, Institutt for nevromedisin

Disse får treårige postdoktorstipend

 • Asbjørn Støylen, medisinsk teknologi, Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk
 • Kristian Hveem, Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag, Levanger, Institutt for samfunnsmedisin
 • Solfrid Vatne, rehabilitering, Molde, Institutt for nevromedisin
Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media