Kampen mot polio får topp prioritet

De fire landene er India, Nigeria, Pakistan og Egypt, som til sammen står for 99 % av alle nye poliotilfeller i verden. Vaksinasjonskampanjene tar til i august og vil pågå ut året, melder Verdens helseorganisasjon (WHO).

Vaksine til alle barn

Tabell
WHO-direktør Jong-Wook Lee
(Foto: WHO/P. Virot)

WHO har som mål å utrydde poliomyelitt, men forutsetningen for å lykkes er at det blir gjennomført massevaksinering i de berørte områdene.

- Målet er intet mindre enn at hvert eneste barn i disse fire landene skal bli vaksinert mot sykdommen, sier WHO-direktør Jong-wook Lee, som understreker at offensiven mot polio nå har høyeste prioritet.

- Jeg ønsker å se sykdommen utryddet en gang for alle. I WHO vil vi umiddelbart trappe opp kapasiteten som trengs for å støtte India, Nigeria, Pakistan og Egypt i kampen mot polio, lover Jong-wook Lee.

Stort spredningspotensial

WHO-direktøren kunngjorde i går at hans kontor vil ha et direkte og overordnet ansvar for dette arbeidet. Samtidig har han utnevnt dr. David Heymann til å lede teamet som skal koordinere vaksinasjonskampanjene. Heymann har det siste halve året vært ansvarlig for WHOs beredskapsinnsats i kampen mot SARS-epidemien, som nå er erklært over.

- På samme måte som SARS, har polio ingen respekt for landegrenser. Spredningspotensialet er enormt, sier David Heymann.

- I januar i år ble et barn i Libanon paralysert av poliomyelitt. Det var det første tilfellet i landet på over ti år, og viruset hadde tatt veien fra India. Hvis vi ikke er i stand til å stanse smittespredningen i land hvor polio fortsatt er endemisk, kan viruset igjen begynne å spre seg til nye regioner, påpeker beredskapssjefen.

Virus i sju land

Siste år er det også registrert tilfeller av smittespredning fra Nigeria til naboland i Afrika, i første rekke Niger. Andre land hvor polioviruset er oppdaget er Somalia og Afghanistan.

WHO registrerte 1 919 tilfeller av poliomyelitt i 2002. Viruset sirkulerer med sikkerhet i sju land. Dette er imidlertid en betydelig nedgang fra 1998, da 125 land var rammet. Dette var også året da den globale offensiven for å utrydde polio ble innledet.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media