HIV og tuberkulose - dødelige kombinasjon i fattige land

Det kommer frem i forbindelse med lanseringen av en ny rapport om tuberkulose fra Verdens helseorganisasjon (WHO). Per i dag er tuberkulose den hyppigste dødsårsaken for mennesker som lever med HIV/AIDS, og WHO frykter en enorm krise om tilgangen til medisiner ikke bedres i fattige land der HIV og tuberkulose spres hurtig.

Fatal synergieffekt

Ifølge WHO er en tredjedel av de 42 millioner som lever med HIV/AIDS også rammet av tuberkulose. 90 % av HIV/AIDS-syke som smittes av tuberkulose vil dø i løpet av få måneder om de ikke får medisiner mot tuberkulose.
- Ti år etter WHO erklærte at tuberkulosesituasjonen var kritisk globalt sett, har epidemien kun blitt verre på grunn av spredning av HIV. Vi må derfor øke innsatsen for å få bukt med synergien mellom HIV og tuberkulose, sier Mario Raviglione, direktør i WHOs avdeling for tuberkulosekontroll.

Tabell
Tuberkulose er den hyppigste dødsårsaken blant mennesker som lever med HIV/AIDS. Denne HIV-smittede kvinnen er heldig og får behandling mot tuberkulose. Foto: WHO/STB/Colors Magazine/M. Shoul

Effektive medisiner kun for få

Medisiner som kombinere isoniazid, rifampicin, pyrazinamid og etambutol vil, ifølge WHO, være mer en 95 % effektive for å kurere tuberkulose hos HIV-smittede. En behandling med slike medisiner kostester kun 10 dollar per pasient.
Raviglione peker på at slike medisiner kombinert med DOTS- behandlingsstrategi i fjor gjorde det mulig å kurere 80 000 HIV-smittede afrikanere fra tuberkulose. Samtidig døde over 200 000 HIV-smittede afrikanere av tuberkulose fordi de ikke hadde tilgang til skikkelige medisiner. HIV spres nå raskt i India, landet som har det største antallet tuberkulosetilfeller i verden. WHO stresser derfor behovet for at effektiv behandling mot tuberkulose må bli fritt og lett tilgjengelig i fattige land der HIV har en hurtig spredning.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media