Grov politisk rolleblanding i Verdens legeforening

Yoram Blachar, som også er president i den israelske legeforeningen, varsler at han vil bruke posisjonen som politisk leder for World Medical Association (WMA) til å være talerør for israelske og jødiske leger verden over. Den norske lægeforenings menneskerettighetsutvalg har bedt sentralstyret ta saken opp med WMA.

- Israel må trekke uttalelsene sine og unnskylde det som er skjedd. Hvis ikke må Blachar trekke seg fra vervet, sier generalsekretær Terje Vigen til Tidsskriftet. Han karakteriserer saken som skuffende og svært vanskelig.

Oppsiktsvekkende brev

I et brev til kolleger i Den israelske legeforening, som er lagt ut på foreningens nettsider skriver generalsekretær Leah Wapner:
"I disse tider, da Israel utsettes for grov internasjonal kritikk på grunn av moralske og etiske forhold ved den israelsk-palestinske konflikten, er det spesielt verdifullt at en israelsk representant ble valgt til politisk leder av World Medical Association der representanter for både vennligsinnede og fiendtlig innstilte nasjoner kommer sammen. Som lege og president for den israelske legeforeningen vil dr. Blachar uten tvil fungere som en lojal talsmann for israelske og jødiske leger i møte med leger verden over."

Venner og fiender

Generalforsamlingen i Frankrike i mai valgte Blachar til politisk leder (Chairman of Council) for de 80 medlemslandene for to år. Foreningens president er seremonielt overhode og har ikke på langt nær så stor makt som den politiske lederen. Uttalelsene fra den israelske legeforeningen har fått de norske representantene som var til stede under generalforsamlingen, til å reagere.

- Det er uhørt at en som blir valgt til å representere alle medlemmene i Verdens legeforening, vurderer landene som har valgt ham som fiendtlige eller vennligsinnede. Det setter organisasjonen i en helt umulig situasjon, sier Terje Vigen som var til stede sammen med president Hans Kristian Bakke, Harry Martin Svabø og Reidun Førde.

Varslet involverte

- Hva har Den norske lægeforening gjort for å rydde opp?
- Vi har gjort sekretariatet i World Medical Association oppmerksom på meldingen som ble lagt ut på Internett 20. mai. Dessverre har vi ikke hørt noe mer fra den kanten, sier Vigen. Han har også forsøkt å ringe generalsekretær Leah Wapner, som han kjenner personlig, men har ikke fått kontakt.

Han har også søkt støtte i de nordiske landene og i Storbritannia for å rydde opp i situasjonen. Storbritannia er hjemlandet til WMAs tiltredende president fra 2004. I alle disse landene har reaksjonene vært samstemte med den norske.

- Vi er enige om at vi må ha som mål at Israel trekker uttalelsene sine, sier Vigen. Han tviler imidlertid på at dette er nok når uttalelsene blir viden kjent. - Israel må komme med en plausibel forklaring på hvordan ordlyden er oppstått og en unnskyldning. Hvis ordlyden blir stående kan jeg ikke se noen annen løsning enn at Blachar må trekke seg fra vervet, sier Vigen.

Araberstater trekker seg

I den senere tid har flere araberstater meldt interesse for å søke medlemskap i World Medical Association. Flere av disse har reagert på uttalelsene om fiendtlige og vennligsinnede land og har foreløpig ikke gått videre med å søke medlemskap.

- Jeg er ganske sikker på at det vil bli problematisk å få med araberstatene i Verdens legeforening så lenge de blir karakterisert som fiendtlige av organisasjonens politiske leder, sier Terje Vigen.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media