Bruker mindre på legemidler enn andre europeere

Dette melder Legemiddelindustriforeningen på sine nettsider.

I Norge var utgiftsandelen til legemidler i 2000 på 10,2 %, mens den i Europa var på 14,9 %. Legemiddelindustriforeningen baserer tallene på statistikk fra Statistisk sentralbyrå, den internasjonale legemiddelindustriforeningen og egne kilder.

- I Norge er det flere som har pekt på at vi har en kultur som tilsier at en er tilbakeholden i bruken av legemidler som innsatsfaktor i produksjon av helse og velferd. Dette kan være en forklaring på at andelen av de samlede helseutgiftene som brukes til legemidler er lavere her i Norge enn ellers i Europa, tror Legemiddelindustriforeningen. De mener også at myndighetene i Norge setter strengere krav til legemidler som helse- og velferdsfremmende teknologi enn til øvrige teknologier innen helsesektoren. Dette kan også kan være en forklaring på forskjellen.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media