Uro rundt ultralyd

Ukritisk bruk av ultralyd i svangerskapet er ikke uproblematisk, så lenge risikoen for fosterskade ikke helt kan utelukkes, skriver de to norske samfunnsmedisinerne Steinar Westin og Leiv Bakketeig i en lederartikkel i Scandinavian Journal of Primary Health Care.

CNS-påvirkning?

Den medieomtalte artikkelen tar opp sikkerhetsmessige aspekter ved bruk av ultralyd, på bakgrunn av at teknologien blir stadig mer tilgjengelig og er på full fart inn i norske lege- og jordmorkontorer.

Forfatterne viser til epidemiologiske data som antyder at ultralyd kan ha biologiske effekter på fosteret. Det dreier seg om én norsk og to svenske studier som viser en mulig sammenheng mellom eksponering og påvirkning av sentralnervesystemet, i dette tilfellet vurdert ved økte sjanser for å bli venstrehendt.

Ultralyd på medisinsk grunnlag er nødvendig, understreker Westin & Bakketeig. Det de advarer mot er de uante konsekvensene av en ukontrollert bruk av teknologien.

Viktig diskusjon

- Det er riktig at vi ikke vet nok om effektene på fosteret, sier Kjell Åsmund Salvesen som er seksjonsoverlege ved fødeavdelingen ved St. Olavs Hospital.

Salvesen, som også er leder for den europeiske sikkerhetsgruppen for medisinsk bruk av ultralyd, understreker overfor Tidsskriftet at ultralyddiskusjonen på ingen måte er noe nytt i fagmiljøet.

- Dette har vært et tema i mange år, men det som aktualiserer debatten er den utstrakte bruken av ultralyd. Dagens apparater er billigere og bedre, men også mer energirike enn tidligere. Det er derfor gode grunner til å utvise forsiktighet inntil vi vet mer om mulige skadevirkninger, sier Salvesen.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media