Tuberkulose på tilbakegang i Norge?

41 færre tilfeller tilsvarer 14 % nedgang i meldte tilfeller av tuberkulose. Både blant etniske nordmenn og statsborgere født i utlandet har det vært en nedgang, melder Nasjonalt folkehelseinstitutt.

Stabil situasjon

- Nedgangen er oppløftende, men tallene er likevel for små til at vi kan trekke noen konklusjoner om utviklingen. Bildet er likt det vi har sett de siste årene, med 250-300 meldte tilfeller hvert år, sier Brita Askeland Winje ved avdeling for infeksjonsovervåking ved Nasjonalt folkehelseinstitutt.

Svarende til nedgangen i meldte tilfeller, gikk også insidensen ned fra 6,6 til 5,7 tilfeller per 100 000 innbyggere på landsbasis. På den annen side, har andelen av etniske innvandrere med tuberkulose gått litt opp, fra 74 % i 2001 til 76 % i 2002.

Finnmark og Oslo topper listen

Blant fylkene var det Finnmark som hadde den høyeste insidensen i 2002, med 14,9 tilfeller per 100 000 innbyggere. Pasientene var fordelt som ellers i landet, dvs. flest eldre nordmenn og yngre innvandrere, mange var fra Afrika. Økningen i Finnmark kan følgelig ikke tilskrives smitte fra Russland, påpeker Folkehelseinstituttet.

Oslo hadde den nest høyeste insidensen (12,5 per 100 000), hovedsakelig på grunn av en stor innvandrerbefolkning.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media