Terje Vigen – rett mann til rett tid for Legeforeningen

Slik begrunner Hans Kristian Bakke ansettelsen av Terje Vigen som ny generalsekretær i Den norske lægeforening. Vigen har vært konstituert i stillingen etter at Magne Nylenna sluttet etter en opprivende konflikt med sentralstyret.

Troverdighet og tillit internt og eksternt

Sentralstyret fikk i går fremlagt tre kandidater til generalsekretærstillingen. Sent på kvelden falt valget på Vigen, som inntil han ble konstituert som generalsekretær i januar, har ledet Legeforeningens helsepolitiske avdeling. Sentralstyret har lagt vekt på at Vigen har god innsikt i politiske prosesser og god helsepolitisk forståelse, kjenner Legeforeningen svært godt og nyter høy troverdighet og tillit internt og eksternt.

Utadrettet virksomhet for å skape tillit

- Målet nå er å samle Legeforeningens faglige votum i samfunnsspørsmål, slik at vi kan vise myndigheter og pasienter at vi er en ansvarlig og tillitsvekkende organisasjon, sier Vigen i en første kommentar til hvilke utfordringer Legeforeningen nå står overfor. Med dette signaliserer han at han ser på utadrettet arbeid som en viktig del av generalsekretærens jobb.

Rekrutteringskonsulenten og rekrutteringsutvalget har utarbeidet en ny stillingsprofil for generalsekretærjobben basert på forarbeidene til landsstyrevedtaket i 2000 og sentralstyrets instruks. Denne ble benyttet som grunnlag for drøftinger med aktuelle kandidater, og førte til at en av dem trakk seg fordi han mente at den nye stillingsprofilen vil gi en vingeklippet generalsekretær som ikke skal fronte foreningen utad, kun lede sekretariatet.

Lagspiller

Vigen understreker at målet om en mer tillitvekkende organisasjon utad kun kan nås i samarbeid med tillitsvalgtapparatet og de ansatte sekretariatet.
- Målet må nås gjennom å utforme foreningens organisasjon og sekretariat på en måte som gjør at enkeltmedlemmer føler tilhørighet og føler seg hjemme i organisasjonen.
I ansettelsen av Terje Vigen har sentralstyret også lagt vekt på at han er en lagspiller med stor arbeidskapasitet. Dette er egenskaper som kan komme til nytte når han skal lose i havn en omorganiseringsprosess i Legeforeningens sekretariat som han begynte på allerede som konstituert generalsekretær.

Bred rekrutteringsprosess?

Det var tre søkere til stillingen, mellom 25-30 personer har vært vurdert og 20 personer har vært inne til samtaler, ifølge en melding fra Legeforeningen. Mot slutten av prosessen gjensto fem kandidater – en av disse var kvinne. Flere kvinner kjent fra sentrale posisjoner både i Legeforeningens tillitsvalgtapparat og helse-Norge ble ikke spurt om de var interesserte i stillingen.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media