Ser på habilitetsrutiner i Forskningsrådet

Utvalget skal ledes av jusprofessor Eivind Smith ved Universitetet i Oslo. Han får med seg seks personer med bred faglig og geografisk representasjon, melder Forskningsrådet.

Mandatet er å gi råd om hvordan prosessene rundt søknadsbehandlingen kan legges opp for å sikre habilitet, faglig kvalitet og effektivitet.

I tråd med internasjonal praksis

Bakgrunnen for dette tiltaket er en konkret sak der en bedrift fikk medhold i Forskningsrådets klageutvalg. I påvente av utvalgets konklusjoner innfører Forskningsrådet midlertidige rutiner for å sikre habilitet i søknadsbehandlingen.

Et av målene for evalueringen, er at Forskningsrådet skal få arbeidsformer og prosedyrer som er i samsvar med internasjonale habilitetsrutiner på området. I tråd med dette, skal utvalget innhente informasjon om praksis i land det er naturlig å sammenlikne seg med.

Utvalget skal levere en samlet tilråding innen utgangen av 2003. På basis av tilrådingene, vil Forskningsrådet utvikle forslag til komplette prosedyrer for søknadsbehandling.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media