Salget av østrogenpreparater stuper

Salget av kombinerte østrogen- og gestagenpreparater har gått ned med 28,9 % i årets fem første måneder, sammenlignet med samme periode i 2002. Dermed forsterkes tendensen fra i fjor.

Klar sammenheng

Det får Tidsskiftet opplyst av Lill Fevang Harr i Divisjon for epidemiologi ved Nasjonalt folkehelseinstitutt.
- Også i 2002 var det en nedgang. Da falt salget med 11,2 % sammenliknet med 2001, altså en svakere tendens enn det vi har sett så langt i 2003, sier Fevang Harr. Hun understreker at salgstallene gjelder preparatene i ATC-gruppe G03F.

Årsaken til den dramatiske reduksjonen i østrogenforbruket er den økende frykten for helsefarene ved hormonbehandling, som Tidsskriftet omtalte i går. Også i andre land er tendensen den samme. I USA har salget av østrogenpreparater falt med mer enn 20 % siden de første resultatene fra WHI-studien (Women's Health Initiative) ble offentliggjort i fjor og helsemyndighetene har skjerpet terapianbefalingene på området.

Tar farene på alvor

- Det er ingen tvil om at de nyeste forskningsresultatene og terapianbefalingene blir tatt på alvor. Derfor er det ikke uventet at salgstallene for østrogenpreparater er fallende, sier Sten Jacobsen som er professor i farmakoterapi ved Statens legemiddelverk.
Jacobsen mener at utviklingen er uttrykk for både en endret forskrivningspraksis blant leger og en holdningsendring blant publikum. Han lover at Legemiddelverket vil følge opp med oppdatert informasjon og på området.
- De nyeste terapianbefalingene understreker at farene iblant overgår fordelene ved behandling. Hvis det er indikasjon for behandling, skal den være individuell, kontrollert og tidsbegrenset, sier Sten Jacobsen.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media