Polypille mot hjerteinfarkt og hjerneslag?

Det påstår de britiske legene Nicholas Wald og Malcolm Law, som har gjort en metaanalyse av 750 studier som inkluderer over 400 000 forsøkspersoner. Den radikale ideen om en superpille mot hjerte- og karsykdommer, inkludert hjerneslag, blir drøftet i flere artikler i ukens utgave av BMJ.

Seks virkestoffer

Den såkalte polypillen, som forfatterne mener kan redusere forekomsten av hjerteinfarkt med 88 % og forekomsten av iskemiske hjerneslag med 80 % hos personer over 55 år, er tenkt å inneholde seks farmakologiske virkestoffer: acetylsalisylsyre, et statin, tre blodtrykkssenkende midler i halv dose samt folsyre.

Ideen er ikke basert på medisinske trylleformler, bedyrer de to dristige forfatterne, men derimot på omhyggelige overveielser og analyser av hvilke farmaka som hver for seg virker mest forebyggende på hjerte- og karsykdommer og hjerneslag.

Ifølge forfatterne vil hvert av de seks medikamentene i polypillen virke på én av følgende fire risikoparametere: kolesterolnivå, blodtrykk, homocysteinnivå og blodplatefunksjon. Og en tredel av dem som tar polypillen vil i snitt få 11-12 år lengre levetid.

Enormt potensial

- Noe av det mest kontroversielle i artikkelen til Wald & Law er forslaget om at alle personer over 55 år teoretisk vil ha nytte av en slik polypille, bemerker den australske forskeren Anthony Rodgers i en lederartikkel i samme tidsskrift.

Han utelukker ikke at polypillen snart kan bli en realtet, ettersom det allerede er foreslått å utvikle konseptet med tanke på klinisk utprøving.

- Dersom Wald & Law har rett i sine antakelser, vil det forebyggende potensialet av en slik pille bare kunne sammenliknes med gevinstene ved røykestopp og radikale livsstilsendringer, påpeker lederskribenten.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media