Økt bruk av elektronisk meldingsutveksling

Dette kommer frem i ferske tall fra Sosial- og helsedirektoratet. Trygd-helsepostkassen er en elektronisk postkontortjeneste for helsevesenet. Tjenesten benyttes til meldingsbasert informasjon mellom aktørene i helsevesenet, som for eksempel mellom sykehus, primærhelsetjeneste, Rikstrygdeverket og apotek. I mars i år ble det mottatt 368 999 meldinger, mot 167 559 ved årsskiftet 2001/2002.

Direktoratet mener veksten i volumet kan tolkes som et signal om økende etterspørsel etter elektronisk meldingsutveksling i sektoren.

Postkassen er frittstående og kan benyttes både innenfor og utenfor Nasjonalt helsenett. Midt-Norsk Helsenett har koblet postkassen til nettet, og dette planlegges også for Østnorsk Helsenett, melder direktoratet.

Tilsvarende tjeneste vil bli tilbudt innenfor det nasjonale helsenettet, som er under etablering. Etter planen skal det nasjonale nettet snart være klart for tilknytning fra regionale helsenett.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media