Nytt faglig møtested for minoritetshelse

Helsepersonell, forskere og andre som er engasjert i arbeid med helse og minoriteter er aktuelle samarbeidspartnere for Nasjonal kompetanseenhet for minoritetshelse (NAKMI). Enheten har lokaler ved Ullevål universitetssykehus men skal ha en selvstendig nasjonal funksjon. Kompetansen blant de ansatte omfatter psykologi, psykiatri, medisin, medisinsk antropologi og religionskunnskap.

Samlingspunkt

Enheten skal arbeide med fysisk og psykisk helse og omsorg hos flyktninger og innvandrere og initiere forskning på feltet. NAKMI tar sikte på å bli et fler- og tverrfaglig samlingspunkt for kunnskap som i dag er spredt på mange fagmiljøer og enkeltpersoner.

Vanskelig kommunikasjon og manglende kunnskap hos helsepersonell preger ofte innvandrernes møte med norsk helsevesen. - Ved å bedre helsepersonellets kunnskap om utsatte gruppers spesielle behov, håper vi at minoritetspasienter vil få et bedre tilpasset helsetilbud og at helsepersonell vil føle seg tryggere i møtet med disse pasientene, sier leder for den nye enheten Nora Ahlberg.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media