Nylenna skal lede offentlig utvalg

Det regjeringsoppnevnte utvalget skal gjennomgå reguleringen av medisinsk forskning som involverer mennesker og menneskelig biologisk materiale, melder Helsedepartementet. Utvalget skal levere sin innstilling innen 1. desember 2004.

Magne Nylenna, tidligere generalsekretær i Legeforeningen og redaktør av Tidsskriftet, har fått i oppdrag å lede utredningsarbeidet. Med seg får han 13 personer med bakgrunn fra forskning, medisin, jus, etikk og næringsliv.

Trenger tydelige retningslinjer

Utvalgets mandat er å vurdere regler og retningslinjer for medisinsk forskning, inkludert spørsmål om godkjennings- og meldeordninger, informasjon, samtykke og innsyn. Utvalget skal også drøfte prinsipielle medisinske, etiske og rettslige aspekter ved medisinsk forskning.

Bakgrunnen for utredningen er myndighetenes ønske om en mer hensiktsmessig regulering av forskningsvirksomhet, blant annet med sikte på å ivareta forsøkspersoners rettigheter og verne om den personlige integritet.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media