Ny fylkeslege i Oslo og Akershus

Petter Schou (f. 1948) kommer fra stilling som avdelingsdirektør i Sosial- og helsedirektoratet. Han er spesialist i fødselshjelp og kvinnesykdommer og har mange års erfaring fra spesialisthelsetjenesten som avdelingsoverlege, klinikkoverlege, sjeflege og stedfortredende direktør. Schou var fagsjef og fungerende avdelingsdirektør i Helsetilsynet, før han begynte i Sosial- og helsedirektoratet. Petter Schou er gift med sosialminister Ingjerd Schou.

En fylkeslege for to fylker

Til nå har Oslo og Akershus hatt hver sin fylkeslege. At Oslo og Akershus nå blir ett fylkeslegeembete ble vedtatt i statsråd i januar. Fra 1. januar 2003 ble fylkeslegeembetene lagt inn under Fylkesmannen. Oslo og Akershus har felles fylkesmannsembete og Helsedepartementet fant det derfor uhensiktsmessig å ha to tilsynsmyndigheter i samme fylkeslegeembete.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media