Mosjon minsker fare for preeklampsi

Det viser en studie gjennomført av Michelle A. Williams og kolleger ved Swedish Medical Center i Seattle, USA, som er publisert i juniutgaven av tidsskriftet Hypertension.

Rask gange

Forskerne studerte sammenhengen mellom fysisk aktivitet i rekreasjonsøyemed og risiko for å få preeklampsi. Pasientkontrollstudien omfatter 201 kvinner med preeklampsi og 383 kvinner som ikke utviklet høyt blodtrykk i løpet av svangerskapet. Kvinnene fikk spørsmål om type fysisk aktivitet, intensitet, hyppighet og varighet på fysisk aktivitet i løpet av de 20 første ukene av svangerskapet og i løpet av året før de ble gravide.

Studien viser at kvinner som mosjonerer regelmessig i første halvdel av svangerskapet, har 35 % mindre risiko for å få preeklampsi, sammenliknet med inaktive kvinner. Lett eller moderat mosjon reduserte risikoen med 24 %. Rask gange, ca. 5 kilometer per time eller lengre, reduserer risikoen med 30-33 %. Kvinner som ikke mosjonerer regelmessig, kan likevel redusere risikoen for preeklampsi ved å bruke trappen fremfor heis, slår studien fast.

Fysisk aktivitet i løpet av året før graviditeten viser samme reduksjon i risiko.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media