Medisinsk museum åpner dørene

Museumsdirektør Gunnar Nerheim og seksjonsleder Liv Ramskjær har arbeidet på spreng for å få alt klart til åpningsdagen.

Foto: T. Sundar

Helseminister Dagfinn Høybråten åpner museet, som er et av høydepunktene ved 400-årsjubileet for det offentlige helsevesenet i Norge.

Ekspansive planer

I tråd med et stortingsvedtak fra 2001, er det medisinske museet opprettet som en integrert del av Norsk Teknisk Museum på Kjelsås, nord i Oslo. Foreløpig er 300 kvadratmeter tatt i bruk til utstillingsvirksomheten, men innen to år skal det disponible arealet utvides til 1 500 kvadratmeter fordelt på to etasjer.

- Når alt står klart i 2005, vil barn og voksne, unge og gamle ha adgang til en unik verden av opplevelser, lover museumsdirektør Gunnar Nerheim.

Publikumsappell

Utstillingene anskueliggjør de store linjene i medisinsk historie fra 1850-årene og frem til i dag. Sentrale temaer er hvordan epidemier og infeksjonssykdommer har truet samfunnsliv og folkehelse, fremveksten av medisinske profesjoner, institusjoner og av legemiddelindustri, og nytten av å drive forebyggende og helsefremmende arbeid.

- Vi er overbevist om at det medisinske museet vil ha stor publikumsappell, og at det vil bli en verdifull utvidelse av Norsk Teknisk Museum, sier Gunnar Nerheim.

Teknisk Museum er allerede et av landets best besøkte museer og tar daglig imot 11 skoleklasser i gjennomsnitt, et tall som forventes å øke i årene som kommer.

Les også:
Sunn sjel i et sunt legeme. Legeforeningen - nett 11.6.2003

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media