Markert nedgang i influensadødsfall

Det viser ferske tall om dødsårsaker i 2001 fra Statistisk sentralbyrå (SSB).
Totalt døde 43 977 personer i 2001, fordelt på 21 634 menn og 22 343 kvinner.

Hjerte- og karsykdommer hyppigste dødsårsak

Hjerte- og karsykdommer forårsaket 41 % av alle dødsfall i 2001. 17 868 personer døde som følge av hjerte- og karsykdommer, men ifølge SSB er dødsraten på vei ned. I 2001 døde 396 per 100 000 innbyggere av hjerte- og karsykdommer, mens tallet for 5 år tidligere var 443. Hjertesykdommer forårsaker flest dødsfall, med iskemiske sykdommer, inkludert hjerteinfarkt, som den største gruppen. Hjerneslag, hjerneblødning og andre karsykdommer i hjernen utgjør 24 % av alle dødsfall av hjerte- og karsykdommer.

Færre dør av lungesykdommer

Dødsfall forårsaket av kroniske sykdommer i nedre luftveier var i 2001 1 683 (inkludert astma), mens tallet i 2000 var 1 725. For 10 år siden døde 1 268 av disse sykdommene. Dødsfall forårsaket av kroniske sykdommer i nedre luftveier utgjør 39 % av dødsfall på grunn av lungesykdommer.

Brystkreft mest fatalt

I 2001 døde 10 563 av ondartet kreft, viser tallene fra SSB. De største dødsårsaksgruppene for kvinner er brystkreft med 746 dødsfall i 2001, men også ondartet svulst i strupe, luftrør, bronkie og lunge, kvinnelige kjønnsorganer og i tykktarm krevde mange kvinneliv. Disse utgjør 51 % av alle dødsfall forårsaket av ondartede svulster hos kvinner. Når det gjelder menn, forårsakte ondartet svulst i tykktarm, prostata, strupe, luftrør, bronkie og lunge, og i lymfatisk og bloddannede vev 58 % av alle dødsfall som følge av ondartede svulster.

Flere dør av blandingsmisbruk

I 2001 ble det registrert 371 dødsfall forårsaket av alkohol og alkoholrelaterte sykdommer. De største hovedgruppene av dødsfall er alkoholisme og alkoholisk leversykdom. Dødsfall grunnet narkotika og medikamenter var 271, hvorav de aller fleste var forårsaket av akutt forgiftning av opiater. 98 døde av blandingsmisbruk, det vil si dødsfall hvor det er umulig å finne et separat stoff som var hovedårsak til dødsfallet. Det har vært en markant stigning av slike dødsfall, for fem år siden døde 27 av blandingsmisbruk.

20 krybbedødsfall

Totalt døde 230 barn under ett år i 2001, fordelt på 129 gutter og 101 piker. Tre av fire småbarn døde før de var 27 dager gamle. Dødsfall blant disse aller yngste skyldes tilstander hos mor som påvirker barnet, som for eksempel høyt blodtrykk. Andre grunner til dødsfallene er svangerskapskomplikasjoner. Medfødte misdannelser er også en tilstand som utgjør en stor dødsårsak blant barn under 27 dager. I 2001 var antall krybbedødsfall 20, fordelt med 10 på hvert kjønn. Dette tilsvarer 0,4 krybbedødsfall per 1 000 levendefødte barn for begge kjønn. Både i Sverige (2000) og Danmark (1999) var dødeligheten ved krybbedød 0,3 per 1 000 levendefødte barn, opplyser SSB.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media