Lavere sykefravær i IA-bedrifter

Dette er konklusjonen på en rapport fra ECON som har evaluert IA-arbeidet i 16 virksomheter.

Erfaringer fra de 16 IA-virksomhetene viser at det å bli IA-virksomhet kan innebære relativt store endringer i virksomhetens helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid og personalforvaltning. For virksomheter som driver slikt systematisk arbeid fra før, kan det å bli IA-virksomhet gi viktig støtte til dette arbeidet.

Ordningen med at bedrifter inngår avtale om å bli Inkluderende arbeidslivsvirksomheter, kan få ned sykefraværet og hindre utstøting av virksomhetenes egne ansatte. Men resultatene kommer ikke av seg selv. De forutsetter et målrettet samarbeid i den enkelte virksomhet, og at det blir jobbet seriøst for å forankre nye systemer og ny praksis i hele organisasjonen. Dette er arbeid som tar tid, sies det i rapporten, som også konkluderer med at ordningen neppe vil bedre situasjonen for personer med redusert funksjonsevne som i dag står utenfor arbeidslivet.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media