Hvordan presentere helseinformasjon best mulig?

Målet er for å finne ut hvordan helseinformasjon kan presenteres på en best mulig måte. HIPPO-prosjektet (Helse Informasjons Prosjekt: Presentasjon On-line) er en serie av internasjonale undersøkelser som skal gjennomføres på Internett.

Økt tilgjengelighet – større ansvar

Økt tilgjengelighet til helseinformasjon på Internett, gjør det viktig å finne konsekvente og gode måter å presentere denne på, mener forskerne bak prosjektet.
- Risiko, usikkerhet og virkninger både kan og blir presentert med bruk av en rekke forskjellige begreper, statistikk og grafikk som kan virke forvirrende på mange. Fra tidligere forskning vet vi at måten opplysning om utfall av helsetiltak presenteres påvirker behandlingsvalg. Vi håper å finne ut hvilke presentasjonsmåter som resulterer i valg som er mest mulig i samsvar med folks egne verdier, sier Andrew David Oxman avdelingsdirektør og lege i Sosial- og helsedirektoratets avdeling for helsetjenesteforsking og prosjektleder for HIPPO-undersøkelsen.

Statiner og kirurgi ved ryggsmerter

Sosial- og helsedirektoratet gjennomfører HIPPO-prosjektet i samarbeid med amerikanske og kanadiske universiteter. Prosjektet har fått midler fra Norges forskningsråd. I første omgang er det planlagt to undersøkelser, en om bruk av kolesterolsenkende legemidler i forhold til hjertesykdom, og en annen om kirurgi ved ryggsmerter.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media