Flere land går sammen om stamcelleforskning

Sentrale aktører innen stamcelleforskning drøfter nå hvordan man kan slå sammen ressurser og utveksle informasjon på tvers av landegrensene. Hensikten er å stimulere utviklingen på området og få bedre kontroll med hva som foregår. Det melder nyhetstidsskriftet The Scientist.

Felles nettside

Representanter for sentrale finansieringsinstitusjoner i 12 land var samlet i London sist helg for å drøfte problemstillingen. Møtet ble arrangert av det britiske rådet for medisinsk forskning.
Delegatene ble enige om å samarbeide mer på det globale plan, og gikk inn for å opprette en felles nettside for informasjons- og kunnskapsutveksling innen et bredt spekter av temaer, fra teknologi og metodikk til juss og etikk.
- Det er stor entusiasme for å koordinere innsatsen på stamcelleområdet. Initiativet kommer fra forskningsmiljøene selv, som mener at saken må gis høy prioritet, sier George Radda, leder for det medisinske forskningsrådet i Storbritannia.

Vil unngå fragmentering

Bakgrunnen for initiativet er den voksende bekymringen over utviklingen på området. Stamceller er et ekspansivt og kompetitivt felt, men de enorme forventningene og mange interessene knyttet til denne forskningen kan også virke ødeleggende.
Georga Radda peker særlig på farener knyttet til dobbeltarbeid på identiske cellelinjer, bruk av tvilsomme teknikker og manglende kontroll med uredelig forskning.
- Tildekking og hemmelighold kan lett komme i veien for fremskritt og gjennombrudd i stamcelleforskningen, hevder den britiske forskningslederen. Både han og andre advarer mot en fragmentering av feltet dersom det ikke blir internasjonal enighet om standarder for hva som skal være tillatt og hvordan ting bør foregå.

Samarbeid viktig for USA

På møtet i London deltok representanter fra Storbritannia, USA, Australia, Canada, Israel, Finland, Singapore og Sverige.
- I alle disse landene er det økende aktivitet innen stamcelleforskning. Dette kan lett føre til en uoversiktlig situasjon, så det haster med å få i stand samarbeidstiltak, sier Radda.
Fortrinnene ved å samarbeide vil utvilsomt være større for noen land enn for andre. Storbritannia, som holder på med å etablere en unik stamcellebank, er i ferd med å bli ledende på området. Derimot har USA, som tidligere førte an, innført restriksjoner som begrenser forskningsaktiviteten. Således er det amerikanerne som har mest å tjene på et samarbeid.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media