Færre dødsfall på grunn av SARS

Ikke siden 28. mars har det gått én dag uten at Verdens helseorganisasjon (WHO) har fått rapporter om nye dødstilfeller som følge av SARS. Man må også tilbake til mars måned for å finne toppnoteringene for antall innmeldte dødsfall. Da ble det i en periode varslet om så mange som 20 dødsfall daglig.

Forsiktig optimisme

Den siste uken har det også vært en nedgang i antall meldte nye sykdomstilfeller, opplyser WHO. Til nå har 29 land meldt om ca. 8 400 syketilfeller og 770 dødsfall som følge av SARS. De aller seneste tilfellene er registrert i Canada (5), Hongkong (1), Taiwan (2) og USA (1).
WHO er tilbakeholden med å uttrykke optimisme, men legger ikke skjul på at kontroll- og sikkerhetstiltakene som er gjennomført i de berørte områdene, spesielt i Kina og Sørøst-Asia, ser ut til å gi resultater. Det er nettopp fra Asia at nedgangen i antall nye tilfeller er størst.

Canada hardt rammet

I Vietnam, det første landet utenom Kina som ble rammet av SARS i februar, har man ikke registrert nye tilfeller siden 8. april. I Singapore er situasjonen også stabil; ikke siden 11. mai er det observert nye SARS-tilfeller her.
Blant det verst stilte områdene for øyeblikket er Toronto, Canada, som siden 26. mai har vært hatt flere enn 70 nye SARS-tilfeller. Etter tidligere å blitt strøket, er Toronto nå gjenoppført på WHOs liste over risikofylte reisemål.
WHO understreker at beredskapstiltakene mot SARS må opprettholdes med full styrke i både berørte og trude områder.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media