Europeiske helseministere på Oslo-besøk

Ja, mener helseministere fra hele Europa som samles til Europarådskonferanse i Oslo 12.-13. juni. Under konferansen blir det lagt frem forslag om at Europarådet skal utforme et etisk rammeverk som helsetjenestene i alle europeiske land må overholde. Enkeltmenneskets verdighet og rettigheter i en helsetjeneste i rask teknologisk utvikling er utgangspunktet for deklarasjonen.

Sosiale endringer og teknologi

Konferansen skal ta opp spørsmål knyttet til samfunnsmessige og sosiale endringer, innføring av ny teknologi og hvordan helsemyndighetene i Europa kan møte disse utfordringene. Et sentralt spørsmål for konferansen er hvordan man innenfor en helsetjeneste med rask teknologisk utvikling og store endringer i sosial forhold i Europa, kan klare å ivareta enkeltmenneskets verdighet og rettigheter. Konferansen gir også mulighet for politiske samtaler, der bl.a. SARS kan være et aktuelt tema.

Norsk vertskap

Helseminister Dagfinn Høybråten er vert for konferansen der omkring 20 statsråder og statssekretærer, og representanter for de fleste av Europarådets 45 medlemsstater er til stede.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media