Baner vei for sikker elektronisk pasientkontakt

Det er Nasjonalt senter for telemedisin som i dag lanserer den nye programvaren som innfrir sikkerhetskravene til lege-pasientkontakt via nettet. Programvaren er beregnet på kommersielle og offentlige leverandører som vil utvikle pasientrettede Internett-tjenester.

Billigere å utvikle tjenester

Vanlig e-post og Internett-teknologi tilfredsstiller ikke de strenge sikkerhetskravene til oppbevaring og sending av helseopplysninger. Å oppfylle de strenge sikkerhetskravene til Internett- kommunikasjon mellom lege og pasient kan være kostbart for både helsevesenet og pasientene. Basert på en fritt tilgjengelig programkode fra Nasjonalt senter for telemedisin, kan leverandører nå lage tjenester for helsenettet som oppfyller kravene i Personvernloven, uten at kostnadene blir for høye.

- Vi forventer at dette vil sette fart på utviklingen av pasientrettede tjenester på Internett, sier Per Egil Kummervold på Nasjonalt senter for telemedisin.

Behov for løsninger

I 2001 ønsket hele 45 % av et tilfeldig utvalg på 1 018 nordmenn e-postkontakt med sin egen lege, viser en undersøkelse publisert i Tidsskriftet. Året før uttrykte 30 % det samme ønsket.

Les også:

- Forsvarlig helsehjelp over nettet. Tidsskriftet nr. 13 – 14/2003.
- Vi mailes, doktor! Tidsskriftet nr.17/2002.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media