Usolidarisk forslag og dårligere legetilbud?

Det sier allmennlege Kjell Maartmann-Moe som driver fastlegepraksis i Oslo indre øst. I revidert statsbudsjett som ble lagt frem i dag, foreslår regjeringen å øke egenandelene til allmennlege og spesialist fra vedtatte 4 % til 10 % fra 1. juli. Røntgenundersøkelser går opp med 20 %.

Øker ulikhet i helse

- Dette er et svært usolidarisk forslag som henger dårlig sammen med den såkalte fattigdomsmeldingen fra samme regjering, sier Maartmann-Moe som presiserer at han uttaler seg som fastlege i Oslo indre øst, ikke som leder for Alment praktiserende lægers forening. Daglig opplever han at han å måtte gi kreditt til pasienter som ikke har penger å betale med.

- Det finnes mange fattige i Norge i dag og jeg ser dem daglig i Oslo indre øst. De verste er at mange pasienter som ikke har penger, er for stolte til å oppsøke lege når de blir syke. Mange kjøper heller ikke medisiner av samme grunn, sier Maartmann-Moe.

- Med et slikt forslag øker ulikhetene i helse og det er vel ikke regjeringens mål? Her må Bondevik-regjeringen tenke seg om en gang til, sier Maartmann-Moe. Han mener at økningen kunne forsvares dersom regjeringen samtidig gikk inn for å senke egenandelstaket. Men taket blir liggende på 1 350 kroner.

Dårligere legetilbud

Regjeringen har planer om å tjene inn 75 millioner kroner på økte egenandeler. Når pasienten må betale mer, knapper staten inn på refusjonen til legene.

- Økt bruk av spesialister og kortere konsultasjoner blir resultat, mener president i Legeforeningen Hans Kristian Bakke. Han hevder at de stadige små økningene i egenandeler på sikt vil uthule innholdet i allmennlegetjenesten og virke mot regjeringens overordnete mål for helsetjenesten.

- De 15 kronene som pasienten må betale ekstra, går ikke i legens lomme. Staten skal spare penger og det betyr at staten vil kompensere økningen for pasienten ved å redusere inntektene legene får fra folketrygden, sier Hans Kristian Bakke. Over tid vil mange små økninger føre til at færre prosedyrer utføres i primærlegetjenesten.

Føflekk hos spesialist

- Når staten reduserer beløpet som legen kan ta for prosedyrene, risikerer man at det ikke lenger er lønnsomt for legene å ha tilbud til pasientene om for eksempel føflekkfjerning. I stedet vil legene henvise pasienten videre til spesialisthelsetjenesten. På sikt vil en slik politikk stimulere til at mer pasientarbeid blir gjort utenfor allmennlegekontoret og dermed økt forbruk av spesialisthelsetjenester. Dette er stikk i strid med regjeringens mål om at allmennlegene skal utføre mest mulig pasientarbeid. Dessuten blir helsetjenestene dyrere for samfunnet, sier Bakke.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media