Tør ikke spå om SARS

- Foreløpig har det ikke kommet rapporter om SARS i Afrika, og det er et godt tegn. Samtidig vet vi at meldingssystemene er mangelfulle, og flere steder fraværende. Men dersom Afrika blir rammet, kan den globale spredningen anta alvorlige dimensjoner.

Det sier professor Ron Behrens ved London School of Hygiene & Tropical Medicine. Under en konferanse om SARS i Bergen før helgen, skisserte han ulike scenarier for spredningen av SARS-viruset.

Uhyggelig spredningspotensial

Behrens og andre eksperter som deltok ved konferansen, arrangert av Forum for forebyggende infeksjonsmedisin og reisemedisin, mener at så lenge epidemien er begrenset til Kina og Sørøst-Asia, er det håp om at de helsemessige, sosiale og økonomiske skadevirkningene vil holde seg på dagens nivå.

Skrekkscenariet er at SARS-viruset skal spres til Afrika:
- Uten en helsemessig beredskap som fungerer, står man helt maktesløs overfor sykdommen. Det er erfaringen fra samtlige land som hittil har vært rammet. Ettersom de færreste afrikanske land har adekvat beredskap til å imøtegå SARS-trusselen, er det innlysende at potensialet for virusspredning er enorm, sier den engelske infeksjonsepidemiologen.

Må ha beredskap

Han understreker at det, ut fra foreliggende data, ennå er for tidlig å estimere hvordan det globale bildet vil utvikle seg de nærmeste månedene. Selv om Verdens helseorganisasjon fredag opphevet rådet om ikke å reise til Hongkong og Guangdong-provinsen i Kina, skjer det forandringer i den epidemiologiske situasjonen fra uke til uke.

- Det er vanskelig å bedømme kvaliteten på rapporteringen fra disse områdene. Vi vet heller ikke hvor godt helseberedskapen fungerer. Inntil videre må alle land være på alerten og ta nødvendige forholdsregler, sier Ron Behrens.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media