Stortingspolitikere i debatt på landstyresmøtet

Hagen fra Fremskrittspartiet og Ballo fra Sosialistisk Venstreparti innledet til helsepolitisk debatt på Legeforeningens landsstyremøte i Molde i går. Politikerne var utfordret til å svare på spørsmålet: Skal pengene følge pasienten? Ikke uventet hadde de to stortingspolitikerne ulike svar, men uttrykte begge ønske om fortsatt dialog med Legeforeningen om finansieringsspørsmålet.

Biler og pasienter

- Jeg drømmer om den dagen da sykehusene må ta i bruk TV-reklame for å få nok pasienter, sa Hagen. Han vil at helsetjenesten skal bli mer som bilverkstedbransjen.
– Når bilen ikke starter eller får en skade kommer det gjerne en takstmann fra et forsikringsselskap som besiktiger skaden og anslår en erstatningssum. Bileieren velger deretter selv hvor han vil reparere bilen, og hvordan han vil benytte erstatningssummen. Slik ønsker jeg at helsetjenesten skal fungere, sa Hagen.
– Primærlegen skal være som takstmannen; diagnostisere, men la pasienten selv velge hvor han vil la seg behandle for skaden eller sykdommen primærlegen har påpekt. Helseforetakene må konkurrerer om å få pasientene slik bilverkstedene konkurrerer om å få reparere biler, mener Hagen.

Tabell
Olav Gunnar Ballo, Sosialistisk Venstreparti og Carl I. Hagen Fremskrittspartiet, lytter til innlegg fra delegatene etter at de begge har innledet til helsepolitisk debatt om temaet: Skal pengene følge pasienten? Foto S.B. Nesje

Stykkprisfinansieringens bivirkninger

– Hvilken pasient vil ta erstatningssummen sin og la seg tvangsinnlegge ved Gaustad, spurte Ballo retorisk, og påpekte med dette svakhetene i Hagens resonnement.
– Stykkprisfinansiering vil ikke fungere for svake pasientgrupper, mener Ballo. Han tror også en konkurransesituasjon slik Hagen ønsker, kan føre til at tilbudet om helsetjenester forsvinner der befolkningsgrunnlaget er skrint og dermed virke mot sin hensikt.
– Det å spille leger ut om hverandre i et beinhardt marked vil også føre til dårligere kvalitet i helsetjenesten, tror legen og SV-politikeren Ballo.

Litt stykkpris og litt rammefinansiering

Ballo måtte medgi at innsatsstyrt finansiering så langt har ført til ventelistereduksjon, men ønsker seg heller en modell der vekten legges på rammefinansiering. Også Hagen vil at enkelte deler av helsetjenesten skal finansieres på annen måte enn gjennom stykkpris.
– Foretakene må forhandle seg frem til fast betaling for forskningsaktivitet, akuttberedskap og utdanning, mener Hagen.

Debattantene belyste gjennom sine innlegg at det ikke finnes ett enkelt og entydig svar på hvordan helsetjenesten bør finansieres. Både ramme- og stykkprisfinansieringens fordeler og ulemper ble trukket frem i debatten, som også engasjerte landsstyredelegatene.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media