Stor utskifting i sentralstyret

Foruten presidentskapet var det kun Lars Eikvar fra det sittende sentralstyret som ønsket gjenvalg. I likehet med president Hans Kristian Bakke og visepresident Yngve Mikkelsen ble han gjenvalgt.

Det nye sentralstyret for perioden 2003-2005 består av:

- Lars Eikvar (Of), Oslo legeforening, sitter allerede i sentralstyret. Han er leder av Overlegeforeningen og har sittet flere år i landsstyret.
- Anne Mathilde Hanstad (Aplf), Rogaland legeforening, har lang tillitsvalgterfaring i Alment praktiserende lægers forening.

- Torun Janbu (Of), leder av Oslo legeforening og leder av regionsutvalget Øst, dessuten leder av Legeforeningens likestillingsutvalg.
- Asle Medhus (Ylf), Oslo legeforening, vara til sentralstyret i inneværende periode, styremedlem i Ylf.
- Terje Bjørn Keyn (Of), leder av Telemark legeforening, arbeidstakerrepresentant i Helse Sør.
- Ragnhild Øydna Støen (Nmf), medisinstudent ved Universitetet i Oslo.
- Ottar Grimstad (Aplf) leder av Møre og Romsdal legeforening, og leder av regionsutvalget Midt-Norge.

Åge Henning Andersen (Hedmark legeforening) som var foreslått av valgkomiteen, trakk seg før avstemningen og anbefalte landsstyret og velge en av de andre kandidatene fra Alment praktiserende lægers forening.

Vararepresentanter

- Tone Dorthe Sletten (Ylf ), Sør-Trøndelag legeforening.
- Svein Rønsen (OLL), Østfold legeforening.
- Åge Henning Andersen, Hedmark legeforening.

Tone Skeie Jensen (Hordaland legeforening) som var foreslått av valgkomiteen, trakk seg før valget.

Kommentarer

(0)
Denne artikkelen ble publisert for mer enn 12 måneder siden, og vi har derfor stengt for nye kommentarer.