Stor utskifting i sentralstyret

Foruten presidentskapet var det kun Lars Eikvar fra det sittende sentralstyret som ønsket gjenvalg. I likehet med president Hans Kristian Bakke og visepresident Yngve Mikkelsen ble han gjenvalgt.

Det nye sentralstyret for perioden 2003-2005 består av:

- Lars Eikvar (Of), Oslo legeforening, sitter allerede i sentralstyret. Han er leder av Overlegeforeningen og har sittet flere år i landsstyret.
- Anne Mathilde Hanstad (Aplf), Rogaland legeforening, har lang tillitsvalgterfaring i Alment praktiserende lægers forening.

- Torun Janbu (Of), leder av Oslo legeforening og leder av regionsutvalget Øst, dessuten leder av Legeforeningens likestillingsutvalg.
- Asle Medhus (Ylf), Oslo legeforening, vara til sentralstyret i inneværende periode, styremedlem i Ylf.
- Terje Bjørn Keyn (Of), leder av Telemark legeforening, arbeidstakerrepresentant i Helse Sør.
- Ragnhild Øydna Støen (Nmf), medisinstudent ved Universitetet i Oslo.
- Ottar Grimstad (Aplf) leder av Møre og Romsdal legeforening, og leder av regionsutvalget Midt-Norge.

Åge Henning Andersen (Hedmark legeforening) som var foreslått av valgkomiteen, trakk seg før avstemningen og anbefalte landsstyret og velge en av de andre kandidatene fra Alment praktiserende lægers forening.

Vararepresentanter

- Tone Dorthe Sletten (Ylf ), Sør-Trøndelag legeforening.
- Svein Rønsen (OLL), Østfold legeforening.
- Åge Henning Andersen, Hedmark legeforening.

Tone Skeie Jensen (Hordaland legeforening) som var foreslått av valgkomiteen, trakk seg før valget.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media