Standardløsning for elektroniske signaturer i gang

Løsningen skal erstatte 3,5 millioner papirblanketter som sendes til Trygdeetaten hvert år. Sykemeldinger skal skrives direkte inn hos legen og sendes elektronisk til Trygdeetaten hvor dataene legges direkte inn i systemet.

Viktig for helsenettet

Avdelingsdirektør Hans Christian Holte i Sosial- og helsedirektoratet mener at bruk av elektronisk signatur er en forutsetning for at helsesektoren fullt ut kan utnytte de mulighetene som ligger i etableringen av det nasjonale elektroniske helsenettet.

- Dette er banebrytende arbeid så vel nasjonalt som internasjonalt. Sikker elektronisk signatur er avgjørende for modernisering og forenkling i så vel helsesektoren som trygdetaten. Det er viktig at helsetjenesten tar i bruk dette tilbudet om elektroniske signaturer for at utviklingen mot sikker elektronisk samhandling skal gå videre, sier Holte.

Leger først ute

Legeforeningen er gjennom ELIN-prosjektet engasjert i elektronisk samhandling i helsesektoren. Vegard Høgli har i ELIN-prosjektet deltatt i arbeidsgruppen for funksjonskrav til elektronisk sykmelding og under åpningsmarkeringen fikk han æren av å erklære PKI-løsningen for offisielt åpnet, samtidig som han bestilte det første PKI-sertifikatet fra nettstedet www.pki.ergo.no.
- Det er naturlig at det nettopp er leger som er først ute med en sikker løsning, da vi håndterer mye sensitiv informasjon på vegne av våre pasienter, sier Høgli.

Første legekontor er nå i ordinær drift og flere legekontorer som har anskaffet sertifikater, vil bli koblet opp i løpet av kort tid. Hans Christian Holte i Sosial- og helsedirektoratet opplyser at innen utgangen av året skal ca. 800 legekontorer være koblet opp i Nasjonalt helsenett. Disse vil da kunne sende inn elektronisk sykmelding og legeerklæring med den nye PKI-løsningen.
- PKI og helsenettet er to sikkerhetstiltak som utfyller hverandre, som begge er viktige for realiseringen av ulike anvendelser, sier han.

Sikker løsning

Det er helt nødvendig at mottaker skal kunne vite sikkert hvem som sender opplysninger gjennom de elektroniske kanalene, samtidig som det er vel så viktig å sikre at uvedkommende ikke får innsyn. Elektroniske signaturer skal bidra til dette.
- Selv om vi går over fra papir til elektroniske dokumenter i Trygdeetaten, må vi ha den samme grad av binding og sikker identifisering av avsenderen. Vi er trygge på at dette er en god løsning i så måte, sier trygdedirektør Arild Sundberg.

Det er Rikstrygdeverket som på vegne av Sosial- og helsedirektoratet har etablert felles standard for elektronisk signatur i helsesektoren og Trygdeetaten. Etaten regner med store gevinster over tid hvis alle tar løsningen i bruk. Det er Postens IT-selskap ErgoGroup som er hovedleverandør av løsningen.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media