Snus uheldig ved røykeslutt

Helsepersonell diskuterer om røykfrie tobakksprodukter som for eksempel snus er et velegnet middel for å redusere skadene ved tobakksbruk. Svaret de gir er nei, verken snus eller andre røykfrie tobakksprodukter kan anbefales, mener Verdens helseorganisasjons vitenskapelige rådgivningskomité for regulering av tobakksprodukter (SACTob), som ledes fra Nasjonalt folkehelseinstitutt.

Uavklarte helseskader

Snustilhengerne argumenterer med at helseskadene ved snus er betydelig mindre enn de som forårsakes av røyketobakk. Ekspertene svarer at helseskadene fortsatt er uavklarte, produktene fører avhengighet og mulighetene for langtidsskader kan ikke utelukkes.

Røykfrie tobakksprodukter har heller ikke vist seg å være mer effektive i røykeavvenning enn andre strategier for avvenning. Røykeforekomsten er like høy uansett hvor mye snus som selges. Det er heller ikke vist at de som bruker røykfrie produkter holder seg unna røyketobakk, påpeker ekspertene i rådgivningskomiteen.

Fra snusboks til sigaretteske?

Ifølge Folkehelseinstituttet er det til og med en fare for at man ved å fremme røykfrie tobakksprodukter kan bidra til økt bruk av disse i tillegg til røyketobakk. Dessuten er sannsynligheten for å gripe til sigarettesken større dersom man først er innom snusboksen, rapporteres det.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media