Pris til artikkel om hørselscreening

Sven-Harald Anderssen, Jannicke Andresen, Ronny Andersen og Lars Sponheim er forfattere av artikkelen. Prisen ble utdelt under åpning av Legeforeningens landsstyremøte i dag.

Eksempel til etterfølgelse

- Vi har valgt denne artikkelen til prisvinner fordi emnet er av vesentlig betydning innen forebyggende medisin, et viktig tiltak er vist gjennomført uten vesentlig tilførsel av ekstra ressurser, tiltaket er gjennomført utenfor universitetssykehus, tjener derfor som eksempel for alle liknende avdelinger i landet, og bør få avgjørende betydning for praksis i Norge og selve artikkelen er kortfattet og velskrevet, sa juryen.

Vekke interesse for forebyggende medisin

Den norske lægeforenings fond for forebyggende medisin har til formål å vekke interesse for forebyggende medisin ved å belønne den mest verdifulle artikkel i Tidsskrift for Den norske lægeforening i perioden forut for Legeforeningens landsstyremøte om et emne av betydning for praktisk og vitenskapelig forebyggende medisinsk arbeid. Prisen er på kr 45 000.

Arbeider ved Sykehuset Østfold

Sven-Harald Anderssen er overlege ved barneavdelingen, Sykehuset Østfold, Fredrikstad. Jannicke Andresen er lege under spesialisering ved samme avdeling, Ronny Andersen, er audioingeniør og Lars Sponheim, overlege ved øre-nese-halsavdelingen, sykehuset Østfold, Fredrikstad.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media