Operasjonserfaring viktig for overlevelse ved eggstokkreft

Den store forskjellen i overlevelse kommer frem i dagens disputas over doktoravhandlingen til overlege Solveig Tingulstad ved St. Olavs Hospital i Trondheim. Kvinnene som ble operert sentralt, tilbragte dessuten langt kortere tid ved sykehuset enn kvinnene som ble operert ved et lokalsykehus.

Komplisert inngrep

Om årsaken til at fem års overlevelsen er langt bedre når pasienten opereres av en spesialist i gynekologisk cancer, sier Tingulstad til www.kreft.no:
- Inngrepet er komplisert og operasjonsteknikken ligger utenfor det en regner som vanlig gynekologi. Erfaring og antall operasjoner er vesentlig. Mange lokale sykehus ser bare noen få tilfeller av eggstokkreft hvert år. Gjennomsnittet for lokalavdelingen i Helse Midt-Norge er fem operasjoner. Det gir neppe nok erfaring, hevder Tingulstad.

Spredning hos to av tre

Pasientdata fra 1995 og fremover danner grunnlaget for doktorgradsarbeidet. 114 kvinner med eggstokkreft, hvorav 69 med kreft i avansert stadium, inngår i studien. Alle pasienter er fulgt i minst fem år. I Norge oppdages det cirka 480 nye tilfeller av eggstokkreft hvert år, viser tall fra Kreftregisteret. Hos om lag to av tre pasienter har kreften spredd seg utenfor eggstokkene når kreften oppdages. Bare 40 % overlever i fem år eller mer.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media