Ny taktikk mot poliomyelitt

Beslutningen ble tatt av en ekspertgruppe i The Global Polio Eradication Initiative der Verdens helseorganisasjon (WHO) og UNICEF er tungt inne.

Endemiske endringer

I løpet av 15 år er antall tilfeller av poliomyelitt i verden redusert med 99 %. I 1988 ble det registrert 350 000 utbrudd av poliomyelitt i 125 land, i fjor var tallet ned i 1 900 tilfeller i de sju landene India, Nigeria, Pakistan, Egypt, Afganistan, Niger og Somalia.

På grunn av det endrete endemiske bildet skal alle ressurser nå settes inn i de sju polioendemiske landene, melder WHO. I tillegg skal det gjennomføres vaksinasjonskampanjer i seks land som fortsatt er i risikosonen. Det betyr at det blir slutt på supplerende vaksinasjonskampanjer i 93 land som er erklært poliofrie.

Utryddes en gang for alle

Det er planlagt 51 vaksinasjonskampanjer i de 13 landene i løpet av 2003. I 2004 vil det bli enda flere. Nærmere 300 millioner vaksinedoser, som tidligere ble fordelt på 100 land, skal nå gis i gjentatte doser til barn i et dusin land

Selv innen de endemiske landene forekommer sykdommen bare i avgrensete områder. I India finnes polio hovedsakelig i nord. Disse områdene anses imidlertid som svært farlige og smitterisikoen er høy. Da antall vaksinekampanjer ble redusert i Nord-India i fjor, førte det, ifølge WHO, til en seksdobling av nye tilfeller. Sykdommen ble også registrert i områder av India som var erklært poliofrie.

Finkjemmer landene

Ekspertgruppen som har utredet den nye strategien legger stor vekt på betydningen av å sette inn alle ressursene der det fortsatt forekommer poliomyelitt, dersom man skal lykkes med å erklære verden for poliofri i løpet av få år.

Tusenvis av frivillige og helsepersonell skal finkjemme de 13 landene, spore opp og vaksinere hvert eneste barn under fem år. Gjentatte vaksinasjoner kan beskytte barnet for resten av livet. En kampanje varer omkring en uke og skal supplere de etablerte rutinevaksinasjonene i landet.

Medisinske eksperter regner med at én av 200 polioinfeksjoner fører til varige lammelser, vanligvis i beina. 5-10 % av de som blir smittet, vil dø fordi respirasjonsmuskulaturen lammes.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media