Norske leger i internasjonalt SARS-arbeid

Verdens helseorganisasjon har etterlyst eksperter fra medlemslandene for å styrke SARS-arbeidet i WHOs hovedkvarter og i berørte land. Beredskapsdirektør Preben Aavitsland ved Folkehelseinstituttet er glad for at WHO kan benytte instituttets eksperter i kampen mot SARS.

- Vi mener det er helt riktig å sette inn ressursene der problemet er størst, før smitten sprer seg. Å sitte i Norge og vokte grensene er en dårlig strategi i det lange løp. Kampen mot SARS står nå i Kina, og der vil vi være med som en partner til WHO og Kinas helsemyndigheter.

Kina-kjenner

Overlege Arne Broch Brantsæter (44) reiste fredag morgen til Beijing for å delta i et team som skal få oversikt over spredningen av SARS i Kina.

Teamet skal samarbeide med det kinesiske helsedepartementet og foreslå tiltak for å forbedre overvåkingsrutinene og hindre spredning av smitte til og fra provinsen. Broch Brantsæter er overlege ved Nasjonalt folkehelseinstitutt og spesialist i indremedisin og infeksjonssykdommer. Han har et studert kinesisk språk og tradisjonell kinesisk medisin i Beijing og har vært involvert i et utviklingsprojsekt i Vest-Kina.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media